BRM Open bed laser

BRM Open bed laser

Lasermachines voor plaatbewerking zijn globaal in twee soorten op de markt: kleine compacte modellen met een gesloten tafel en grotere modellen met een open tafel. De open tafelmodellen lenen zich voor grotere werkstukken en worden portaal lasers genoemd. De CO2-portaal lasers van BRM Lasers hebben een werkgebied van

130 cm x 250 cm of 150 cm x 300 cm. Behalve in werkgebied variëren deze machines ook in vermogen. Welk model portaal laser u nodig heeft, hangt af van het soort materiaal dat u wilt bewerken en de dikte en omtrek ervan.