Υπηρεσία

Στην BRM Lasers, η επαγγελματικού επιπέδου τεχνική υποστήριξη είναι βασικός κανόνας.


Μια από τις βασικές αξίες της BRM είναι η παροχή έμπειρης και αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης.

Ως εκ τούτου, διαθέτουμε μια μεγάλη ομάδα τεχνικών ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής μας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη τόσο μέσω τηλεφώνου όσο και στο χώρο σας για τη συντήρηση και την επισκευή της μηχανής σας. Οι τεχνικοί μας είναι διαθέσιμοι 24×7. Στόχος μας είναι να επιλύσουμε το 100% των αιτήσεων εντός 48 ωρών. Τόσο οι πελάτες μας που βρίσκονται στην Ολλανδία, καθώς και οι πελάτες μας στο εξωτερικό μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους συνεργάτες και μεταπωλητές μας στην ίδια τους τη χώρα.